Adalet Bakanliği Basin Açiklamasi

Kişinev Büyükelçiliği 26.07.2016

(25.07.2016)

Uluslararası Af Örgütü’nün 24 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkemizde vuku bulan darbe girişimi sonrası yapılan gözaltı uygulamaları kapsamında zanlılara işkence ve kötü muamele yapıldığı yönünde gerçek dışı mesnetsiz iddialara yer verildiği görülmüştür.

İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin savunucularından biri olduğunu iddia eden UAÖ’nün söz konusu açıklamasında, Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın silah zoruyla indirilmesi, TBMM’nin feshi ve Anayasanın yürürlükten kaldırılması amacıyla yapılan darbe teşebbüsü sırasında demokrasinin temeli olan TBMM'nin bombalanması, tankları durduran sivil halka ateş edilmesi, yüzlerce sivil ve asker ve polisin ölümü ve yaralanması konusunda hiçbir değerlendirme yapmaması, bu darbeyi ve darbeyi gerçekleştirenleri kınayıp eleştirmemesi, tarafsız ve objektif olmadığını göstermektedir.

Açıklamada Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kaldırıldığı ve bu konuda inceleme yapacak herhangi bir kurumun olmadığının belirtilmesi, Af Örgütünün Türkiye’deki gelişmelerden habersiz olduğunu göstermektedir. Zira, Türkiye İnsan Hakları Kurumu yeniden yapılandırılmış, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak yetkisi genişletilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Diğer taraftan, gözaltına alınanlara yönelik işkence iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, olağanüstü hal koşullarında dahi yakalama ve gözaltı işlemleri öncelikle insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmektedir.

Gözaltına alınan kişilerin yakalanma anındaki ve gözaltı sürecindeki sağlık durumları ilgili mevzuat doğrultusunda hekim kontrolüne tabi tutulmaktadır. Nitekim Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin “Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumu belirlenir.

Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adlî mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de sağlık durumu hekim raporu ile tespit edilir.” hükmü doğrultusunda yakalama ve gözaltı işlemlerinde şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Adli muayene esnasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen işkence, 95 inci maddesinde belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence ve 96 ncı maddesinde belirtilen eziyet suçlarının işlendiği yolunda herhangi bir bulguya rastlaması hâlinde, keyfiyeti derhâl Cumhuriyet savcısına bildirmesi ilgili mevzuat doğrultusunda bir zorunluluk olup, herhangi bir işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanılması durumunda Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan ilgili kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlatılmaktadır. Dolayısıyla şüphelilere gözaltına alındıktan sonra işkence yapıldığına ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı, asılsız ve mesnetsizdir.

Ayrıca, Cumhuriyet savcıları tarafından gözaltı merkezleri sürekli denetlenmektedir. Gözaltı merkezleri dâhil bireylerin özgürlükten mahrum bırakıldıkları tüm mekânlar her zaman gerek ulusal kurum ve kuruluşlar, gerekse taraf olunan sözleşmeler doğrultusunda başta Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve bağımsız gözlemcilerin ziyaretlerine açık bulunmaktadır.

Kaldı ki Türkiye işkenceye sıfır tolerans politikasının bir sonucu olarak işkence suçu için zamanaşımını kaldırmış dünyadaki ender ülkelerden biridir.

Söz konusu açıklamada herhangi bir delil ileri sürmeksizin gözaltındakilere yönelik tecavüz girişiminde bulunulduğuna yönelik iddialar da tamamen hayal mahsulü ve iftiradan ibarettir. UAÖ bu şekildeki soyut iftiraları raporuna alarak Fethullahçı Terör Örgütünün algı oluşturmaya yönelik asılsız ve çarpıtma propagandasına alet olmamalıdır.

Gözaltı kararları ile tutuklamaya sevk işlemleri Cumhuriyet savcıları tarafından verilmekte ve değerlendirilmektedir. Gözaltına alınan kişilerin hepsinin tutuklamaya sevk edilmesi ya da tutuklanması söz konusu olmayıp olaya karışmayan kişiler serbest bırakılmışlardır.

Ayrıca tutukluluk halinin değerlendirilmesine ilişkin mahkemelerce yapılacak incelemeler esnasında duruşma açılması yahut sanık, şüpheli veya müdafi görüşünün alınması yönünden herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu hususta takdir ilgili hâkim veya mahkemeye aittir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine karşı tehdit olduğunu başlattığı kanlı darbe girişimiyle de gösteren FETÖ’ye karşı demokratik reflekslerini göstermesi en doğal hakkıdır. Kamusal kurumlara kümelenmiş bu illegal yapıyla mücadele kapsamında başlatılan adli ve idari soruşturmalar hukuk kuralları içerisinde yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

------------------------------------------------------------------------------------

În declarația organizației internaționale Amnesty International din 24 iulie 2016, au fost menționate și înaintate acuzații nefondate cu privirela acţiunile de maltratare și tortură față de bănuițiireținuți înurma loviturii de stat eșuate, care a avutloc în țara noastră.

În declarația Amnesty International, care pretinde a fi unul dintre apărătorii democrației și statului de drept, nu s-a facut nici o evaluare a atacului, sub amenințarea armei, asupra guvernului și președintelui ]n vederea dizolvării Marii Adunări Naționale a Turciei. În timpul tentativei de lovitură de stat, care a fost inițiată pentru a anula Constituția, a fost bombardată fundamentul democrației - edificiul Marii Adunări Naționale a Turciei, s-a tras în civilii care au încercat să oprească tancurile,cauzînd moartea și rănirea a sute de soldați, polițiști și civili. Faptul că Organizația în cauză nu critică și nucondamnă această tentativă de lovitură de stat și persoanele implicate, demonstrează că poziția Amnesty International nu este neutră și obiectivă.

În declarație a fost indicat faptul că a fost sistată activitatea Instituției Pentru Drepturile Omului din Turcia și nu există nici o instituție care ar putea examina acest subiect, aest fapt demonstrază că Amnesty International nu este în cunoștință de cauză privind evenimentele din Turcia.

Instituția Pentru Drepturile Omului din Turcia a fostrestructurată și își continuă activitatea sa în calitate de Instituția Pentru Drepturile Omului și
Egalitatea de Șanse, fiindu-i extinse competențele. Pe de altă parte, acuzațiile de tortură a deținuților nu reflectă realitatea. Republica Turcia este un stat de drept,chiar și în stare de urgență, procesele de arest și procedurile de detenție în primul rând sunt efectuate în conformitate cu drepturile omului și corespund legislației interne și internaționale.

Starea sănătății persoanelor reținute, în momentul reținerii cît și în timpul detenției, este supusă controlului medicului conform legislației.

Astfel, conform art. 9 al Regulamentului privind reținerea și obținerea mărtuiriilor: ”Persoana deținută, care va fi luată sub arest sau în cazurile în care reținerea a fost efectuată forțat,trece controlul medical pentru a fi stabilită starea sănătății la moment arestului. Transferul deținutului în altă locație, sau prelungirea perioadei de detenție, eliberării sau transmiterii deținutului către autoritățile judiciare se efectuează în baza raportului medicului privind starea sănătății acestuia”. În conformitate cu legislația, procedura de reținere și arest prevede efectuarea unui control de sănătate a deținuților. Dacă înrezultatul examinării medico-legale a fost găsită vre-o dovadă cu privire la acțiunile prevăzute în Codul Penal turc nr. 5237, și anume acțiuni de tortură prevăzute în art.94, acțiuni de tortură gravă prevăzute în art. 95, acțiuni de batjocoră prevăzute în art. 96, este obligatorie sesizarea Procurorului republican. În cazul constatării dovezilor de tortură și maltratare a persoanelor deținute, Procurorii republicani inițiază investigații în adresa colaboratorilor organelor de forță. În acest context, acuzațiile privind maltratarea și torturarea suspecților după reținerea lor, sunt nefondate și necredibile.

Mai mult ca atît, centrele de detenție sunt supravegheate în mod constant de către procurorii republicani.

Toate locurile de detenție sunt deschise, atît pentru instituțiile și organizațiile naționale, precum și pentru organizațiile internaționale și observatorii independenți, inclusiv Comitetul European pentru Prevenirea Torturiii, în conformitate cu acordurile semnate.

Adițional, Turcia este printre puținele țări din lume care, ca urmare a politicii de toleranță zero față de tortură, a anulat termenul de prescripție pentru infracțiunea de tortură.

În aceasta declarație, fără a fi prezentate dovezi,se aduc învinuiri, precum că cei aflați în arest au fost supuși tentativelor de viol, acestea fiind niște declarații nefondate și calomnioase. Amnesty International, incluzînd în raportul său aceste calomnii abstracte, nu trebuie să fie un instrument al propagandei nefondate și distorsionante a organizației teroriste lui Fetullah, indreptate spre crearea unei percepții false.

Decizia privind supravegherea și detenția este evaluată și determinată de procurorii. Nu toate persoanele care au fost reținute au fost arestate. Persoanele care nu au avut legătură cu evenimentele date au fost eliberate.

În afara de aceasta, în cursul investigației privind determinarea implicării celor reținuți, nu a fost încălcat dreptul la apărare sau la procesul de judecată a învinuitului sau reținutului. Aceasta decizie rămîne a fi luată de către judecător sau în procesul de judecata.

Este un drept firesc al statului turc să manifeste principiile sale democratice contra FETO, care inclusiv prin tentativă de lovitură de stat sângeroasă, a demonstrat că este o amenințare. Investigațiile penale sau administrative, începute în cadrul combaterii acestei formațiuni ilegale, grupate în instituțiile publice, se efectuează în limitele legii.

Comunicăm această informație publicului larg.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesine bireysel başvurular haftaiçi hergün 09.00-12.00 saatleri arasında, telefonla başvurular ise 14.00 - 17.30 saatleri arasında kabul edilmektedir.
14.10.2019 14.10.2019 Kişinev Şehir Günü
29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Yeni Noel
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
7.1.2020 8.1.2020 Eski Ortodoks Noeli
8.3.2020 8.3.2020 Dünya Kadınlar Günü
15.4.2020 16.4.2020 Ortodoks Paskalya Tatili
26.4.2020 27.4.2020 Büyükleri Anma Günleri
1.5.2020 1.5.2020 Uluslararası İşçi Bayramı
9.5.2020 9.5.2020 Moldova Zafer Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Günü
1.6.2020 1.6.2020 Uluslararası Çocuk Bayramı
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Günü
27.8.2020 27.8.2020 Moldova Bağımsızlık Günü
31.8.2020 31.8.2020 Moldova Dil Bayramı