Türkiye Cumhuriyeti

Kişinev Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Doğum Yardımı , 10.02.2016

Saygıdeğer Vatandaşlarımız,

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan “Doğum Yardımı”  programına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 

“DOĞUM YARDIMI 

- Doğum yardımı programına göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

-Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.

-Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

-Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.

- Doğum yardımı başvurusunun, annenin Türk vatandaşı ve sağ olması halinde anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılması gerekmektedir. Anenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek zorunlu hallerde, başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılacaktır.

-Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.

-Başvurular, çocuğun nüfusa kaydedilmesini müteakip, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Ofisi’ne şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

-Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.

-Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144(haftaiçi mesai saatlerinde) ve 183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

-Başvuru dilekçesinin örneği ekte sunulmakta olup, anılan dilekçeye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının internet sayfasından (www.aile.gov.tr) ulaşılması mümkündür.

- Doğum yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, yukarıda kayıtlı telefonları arayarak bilgi almaları mümkündür.”

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Doğum Yardımı Başvuru Dilekçe Örneği.pdf