Türkiye Cumhuriyeti

Kişinev Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Anunţ - CondiȚii De Angajare Pentru Prestatorii Serviciilor De CurăȚenie , 29.03.2016

Termenul limită de prezentare a ofertei pentru  servicii de curațenie în sediul  Ambasadei R. Turcia în R. Moldova este vineri, 08 aprilie 2016 pînă la 12-00. Oferta urmează să fie prezentată la sediul curent al ambasadei din str. V. Cupcea 60. 

 

 

AMBASADA REPUBLICII TURCIA LA CHIȘINĂU

    CONDIȚII DE ANGAJARE PENTRU PRESTATORII SERVICIILOR DE CURĂȚENIE

 

Articolul 1

 

Locul de prestare a serviciilor: Sediul nou al cancelariei şi 
reședinței Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova (Chișinău, str. A. Mateevic, No. 55) 

Numărul de lucrători și calificările necesare pentru executarea serviciului sînt prezentate mai jos.

 

Articolul 2

 

Numărul persoanelor care urmează să fie angajate: șase (6) 
lucrători + unu (1) coordonator


 

 Articolul 3

 

Orele de lucru: În zilele lucrătoare de la 08:00 – 18:00, pauză de masă 12:30-14:00, la fiecare sfîrșit de săptămînă se va efectua curățare generală.

 

În caz de necesităte, administrație este autorizată să schimbe orele de lucru.

 

 Articolul 4

 

Calificările lucrătorilor: vor fi angajați lucrători cu experiență în acest domeniu.

 

 Articolul 5

 

Din ce 6 lucrători, vor fi angajate persoanele indicate mai jos care vor lucra cu condițiile specificate de către Ambasada cu salariul mediu lunar de 600 Euro.

-  Gheorge Cerveni

 - Gheorge Vicol

 - Olga Hatipoglu

 

Celelalte 3 persoane și condițiile de lucru vor fi stabilite de către companie.

 

 Articolul 6
 
Principiile care trebuie urmate la întreținerea curățeniei Zonelor

 

Conform contractului, curățenia va fi efectuată în toate zonele utilizate din cadrul cancelariei și reședinței Ambasadei Republicii Turcia, inclusiv îngrijirea grădinii.


 

A. Curățenie : 
Curățire pardoselii

 

Curățarea pardoselii se va face în fiecare zi. În primul rând, pardoseala va fi aspirată și ulterior va fi ștearsă cu mopul umed, iar în apă va fi adăugată soluție de curățat. La solicitarea Administrației, pardoseala va fi lustruită.


 

 B- Întreținere grădinii:

 

Se vor întreprinde măsurile necesare pentru operarea corectă a mecanismul necesar pentru udarea zilnica a grădinii, curățarea frunzelor uscate, informarea administrației și coordonatorului despre probleme importante cu care se confruntă în ceea ce privește design-ul grădinii. 

 

C- ferestre și sticlă:

 

Suprafețele de sticlă interioare vor fi curățite o dată pe lună, iar suprafețele exterioare - de patru ori pe an și/sau atunci când se consideră necesar.

 

D- Curățare dulapuri, mese, scaune, și etc. echipamente de birou etc.:

 

Curățirea echipamentului de birou 
va fi  efectuata în fiecare zi, cu o cârpă înmuiată în apă cu soluție de curățat. 

E - curățare pereți vopsiți, pereți cu gresie, uși și radiatoare 

 

Aceste zone vor fi curățite la solicitarea administrației, astfel încât nu rămîie nici-o pată.

 

F -  Curățarea grupurilor sanitare (closeturi, lavoare):

 

Chiuvetele şi teracota în locurile sanitare va fi curățată zilnic cu detergent lichid. Pentru a preveni mirosurile neplăcute, departamentul relevant va furniza echipamentul necesar și mijloace de curățare și igienă (hârtie igienică și prosoape de hârtie, anticalcar, odorizant, etc.). 

G – Iluminația:

 

La solicitarea Administrației lămpile și abajururile vor fi curățate pîna la eliminarea tuturor petelor.

 

H - Panourile de perete, unitățile de aer condiționat și tablourile:

 

Panourile de perete, unitățile de aer condiționat și tablourile vor fi curățate la solicitarea Administrației.

 

I - Curățarea calculatoarelor și obiectelor asemănător sensibile:

 

În oficiile în care vor fi instalate calculatoare, se va utiliza aspiratorul, iar pentru curațarea prafului va fi utilizată o cîrpa umedă. La curățarea obiectelor sensibile/electronice, asemeni calculatoarelor, se va acorda o atenție deosebită pentru a preveni deteriorarea dispozitivelor. 

Articol 7

 

Furnizarea de materiale necesare pentru curățenie și întreținere grădinii:

Cheltuielile ce țin de materiale necesare pentru curățenie și întreținere grădinei vor fi acoperite de către Administrație.

 

Articol 8

 Evaluarea pagubelor și compensații:

 

7.1. Compania este obligată se compenseze prejudiciul cauzat în timpul efectuării lucrului necalitativ.

 

7.2. Compania este direct responsabilă de daunele produse la curățarea obiectelor personale ale membrilor Administrației.

 

Articol 10

Accidentele  în timpul lucrului:

 

Compania este obligată să respecte normele de protecție a sănătății și siguranță la locul de muncă. În caz de producere a accidentelor în timpul executării lucrărilor, compania este direct responsabilă, inclusiv și de compensarea consecințelor. Compania este obligată de a lua măsurilele necesare de precauție prevăzute pentru fiecare tip de lucru.
 

Articol 11

Siguranță și Protecție:

 

Este de responsabilitatea companiei să creeze condiții de muncă cuvenite pentru siguranța lucrătorilor și să nu permită efectuarea lucrărilor în condiții de muncă periculoase. Compania poartă răspundere directă de consecințele ce vor deriva din nerespectarea normelor de securitate la locul de muncă. 

Articol 12

Condiții de prezentare a Ofertei:

 

Oferta va include prețul în Euro pentru o lună, inclusiv TVA, și trebuie să fie transmisă Ambasadei Republicii Turcia (str. Valeriu Cupcea 60 Chișinau,Moldova) cu semnătura și ștampila conducerii companiei.


 

 

Mehmet Selim KARTAL

Ambasador