Türkiye Cumhuriyeti

Kişinev Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru , 01.08.2016

1.OHAL uygulaması nedeniyle uluslararası ekonomik ve ticari çevrelerin endişelerini gidermek için Sayın Başbakanımız tarafından 24 Temmuz 2016 tarihinde Bloomberg TV'ye verilen bilgiler ışığında aşağıdaki hususların bilinmesinde yarar görülmektedir.

-Değerlendirme kuruluşlarının aceleci davranmayıp durumu iyice gördükten sonra hareket etmesini beklerdik.

-Türkiye 2009 küresel krizinden bugüne çok güzel bir performans sergilemektedir. Bu, olumsuz küresel ortama rağmen sağlanmaktadır.

- 2016 yılı verilerine bakıldığında Türk ekonomisi %4.8 ile dünyada en fazla büyüme sağlayan ilk 5 ekonomi arasında yer almaktadır.

- Göstergelere bakıldığında, Avrupa ülkelerinin borcu Türkiye'ye göre daha yüksektir. Türkiye'nin GSMH'ya göre borcu %30-32 civarındadır. Avrupa Birliği'nde bu oran ortalama % 116'lar , OECD ülkelerinde ise ortalama %93'ler düzeyindedir.

-Mali disiplinden taviz verilmeyecektir.

-Bankacılık sistemi çok sağlam durumdadır. Sermaye yeterlilik rasyosu % 15.5 düzeyindedir.

- Bankalarımız kredilendirmelerindeki kriterlerden taviz vermeyecektir. Ekonominin büyütülmesine yönelik kredi anlayışı uygulanacaktır. Gerekirse öncelikli alanlarda yatırımlar için özel faizler uygulanacak, farkı da Devlet Garanti Fonu'ndan karşılanacaktır.

-Türk ekonomisi son bir yıl içerisinde 1.1 milyon kişiye istihdam yaratmıştır. 2009 krizinden bugüne istihdam sağlanan vatandaş sayısı 7 milyonun üzerindedir.

2) Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, BGC Partners, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan tarafından 21 Temmuz 2016 tarihinde organize edilen uluslararası yatırımcı telekonferansında yaptığı konuşmada, aşağıda kayıtlı mesajları vermiştir.

Bu bağlamda yapılan basın açıklamasının metnine keza aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılması mümkündür.

- OHAL'in günlük hayat ve iş dünyası üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

-Hükümetin piyasa ekonomisine olan bağlılığı sürmektedir.

- Piyasa ekonomisi işlemeye ve Türk finansal varlıkları sağlıklı bir şekilde işlem görmeye devam etmektedir.

-Türkiye'nin ekonomik politikalarında bir değişikliğe gitmesi beklenmemektedir.

-Mali disiplin önceliklerimiz arasında olmaya devam edecektir.

-Ekonomik reform gündemini karlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

-Tasarrufların artırılması için gereken adımları hızlıca atmaya kararlıyız.

- Ülkemizde ilk çeyrek büyümesi %4,8 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ekonomik büyümenin güçlü olacağını öngörüyoruz.

- Bu süreçten kurumlarımızın güçlenmiş olarak çıkacağına olan inancımızı koruyarak kredi derecelendirme kuruluşları dahil küresel ekonomik çevreleri en iyi şekilde bilgilendirmek için gerekli temasları sürdürmekteyiz.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WFZVGL8t0kkJ:https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Diger-Basin-Duyurusu/Basbakan-Yardimcisi-Sn-Mehmet-Simsekin-Yatirimcilarla-Yaptigi-Telekonferansa-Iliskin-Basin-Aciklamasi-+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr.