Türkiye Cumhuriyeti

Kişinev Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Turkish Language Course Starts In Ulim , 15.08.2016

TURKISH LANGUAGE COURSE STARTS IN ULIM.

Date: 01.09.2016  Thursday at 17:00. Main entrance of ULIM, 7th.flat, in 716 number of class.

Date which mentioned above for meeting with students.

...

Courses are open and free.

Students being interested in course must be bring with their selves:

IDENTITY CARD COPY

(If students are working somewhere) WORKING PERMIT COPY.

ATTENTION:

Deadline of application end of August 31

If Students will come to course without 2 documents mentioned above, their applications will be NEVER accepted.

Course will continue until end of May.

Guaranteed Certification for levels.

Levels:

A-1 / A/2: Pre elementary and Elementary

B-1 / B-2: intermediate and Upper intermediate

C-1 / C-2: Pre advanced and advanced

All of the documents for levels will be shared with students by USB.

Sincerely.

For more information:

MD-2012 Republica Moldova, Chișinău
Str. Vlaicu Pârcalab, 52
Oficiul 443, et. 4
Email: cci@ulim.md
Tel:(+373 22) 20 59 21CURSURILE DE LIMBA TURCA INCEPTI ULIM.

Data: 01.09.2016 Joi la ora 17:00

İntrarea principala in ULIM, etajul 7, cabinetul 716.

Data de sus este pentru întâlnirea cu studentii.

Cursurile sunt deschise şi libere.

Studentii cointeresati sunt rugati sa prezinte:

COPIA BULETINULUI DE IDENTITATE

Daca Studentul lucreaza, trebuie sa prezinte COPIA PERMISULUI DE MUNCA.

ATENTIE:

Data limită de încheiere aplicare 31 august

Daca studentii se vor prezenta fare documentele mentionate mai sus, ei nu vor fi acceptati la cursuri.

Cursurile vor decurge pana la sfarşitul lunii mai.

Certfificate garantate pentru nivelurile:

A-1 / A/2: Preelemantar şi Elementar

B-1 / B-2: intermediar şi Superior intermediar

C-1 / C-2: Avansat şi superior avansat.

Toate fişierele pentru aceste nivele vor fi distribuite prin USB.

Cu sinceritate.

pentru mai multe informatii:

MD-2012 Republica Moldova, Chișinău
Str. Vlaicu Pârcalab, 52
Oficiul 443, et. 4
Email: cci@ulim.md
Tel:(+373 22) 20 59 21КУРС ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА НАЧИНАЕТСЯ В УЛИMЕ.

Дата: 01.09.2016 четверг в 17:00 часов. Главный вход ULIM, 7-й этаж, в классе 716.

Дата которой упоминалось выше, для встречи со студентами.
Курсы открыты и свободны для всех.

Студенты, интересуясь, конечно, должно быть принести с сбой:

КОПИЯ  Удостоверение личности

(Если студенты работают где-то) разрешение c работу копия.

ВНИМАНИЕ:

Последний срок окончания заявки 31 августа

Если студенты придут на курс без 2-х документов, указанных выше, их приложения не будут приняты.

Курс будет продолжаться до конца мая.

Гарантированная сертификация для уровней.

Уровни:

A-1 / A / 2: Пред элементарна и элементарна

В-1 / В-2: промежуточный и верхний промежуточный

C-1 / C-2: Предварительно продвинутые и передовые

Все документы для уровнях будут совместно со студентами по USB.

С уважением.

Чтобы получить больше информации:

MD-2012 Republica Moldova, Chișinău
Str. Vlaicu Pârcalab, 52
Oficiul 443, et. 4
Email: cci@ulim.md
Tel:(+373 22) 20 59 21