Türkiye Cumhuriyeti

Kişinev Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Birden Fazla Tabiiyetli Statüsünde Askerlik Erteleme Başvurusu, 28.01.2016

Genel Bilgiler

Birden fazla tabiiyetli (çok vatandaşlığa sahip) statüsünde askerlik erteleme işlemleri ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 05.07.1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan Uygulama Emrinde yer verilmektedir.

Yurt dışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları talepleri halinde, yurtdışında yaşıyor olma ve gerekli belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla askerliklerini tek seferde 38 yaş sonuna kadar erteleyebilirler.

18 yaşından sonra ikamet etmek amacıyla yurtdışına çıkarak yabancı ülke vatandaşlığını kazananlar “birden fazla tabiiyetli” statüsünde erteleme kapsamında değerlendirilmezler; bu durumdaki vatandaşlarımızın askerlikleri “işçi/işveren bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı” statüsünde ertelenir.

Gerekli Belgeler

Yabancı ülke kimliğinin veya yabancı ülke pasaportunun aslı ve iki adet fotokopisi,

Nüfus cüzdanı ve varsa T.C. pasaportu (Aynı zamandan başka ülke vatandaşı olan yükümlülerin askerlik işlemlerinde T.C. pasaportu ibraz etme zorunluluğu yoktur).

Yurtdışında ikamet ettiğine dair yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş belge,

Yabancı ülke vatandaşlığını doğumla kazananların doğum belgenin aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi,

Yabancı ülkede doğmakla birlikte, yabancı ülke vatandaşlığını doğumla değil, daha sonra kazananların durumuna ilişkin belgenin aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi,

Türkiye doğumlular için, yabancı ülkeye hangi tarihte geldiğini gösteren belgelerin aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi,

Tabiiyetinde bulundukları ülke vatandaşlığını kanuni rüşt yaşından sonra kazananlar için, kanuni rüşt yaşından önce yabancı bir ülkeye geldiğine dair belgenin aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi,

5 adet vesikalık fotoğraf,

Varsa incelenen diğer belgeler (Temsilciliklerimiz gerekli gördükleri takdirde ilave bilgi ve belge isteyebilirler.)

Yabancı makamlarca düzenlenen belgelerin çok dilli olması ve Türkçeyi içermesi durumunda Türkçe tercümesinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

İlgili Dosyalar :

- Birden Fazla Tabiiyetli Statüsünde Askerlik Erteleme Başvuru Formu.doc